Bibliei în limba română
Share |
Trinitarian Bible Society (Societatea Biblică Trinitariană) a fost înființată în anul 1831 ca o organizație protestantă având drept scop realizarea unor traduceri corecte și fidele ale Cuvântului lui Dumnezeu în multe limbi și pentru multe popoare ale lumii.  Moștenirea pe care Societatea dorește s-o lase prin traducerea Bibliei în diferite limbi ale lumii este îmbogățită și de publicarea Bibliei revizuite în limba română.

Societatea a început lucrarea de revizuire a Bibliei în limba română în anul 2006 și a finalizat-o în 2017. Revizuirea a fost făcută pe baza textelor biblice în limba ebraică și greacă, pornind de la ediția precedentă din 2002/2003 și consultând alte ediții ale Bibliei în limba română. Prin acest proiect s-a urmărit ca limba română folosită să fie conformă normelor actuale ale ortografiei și sintaxei.

 
 

Această ediție a Bibliei în limba română a fost publicată și expediată în România în mii de exemplare pentru a fi distribuită. Tot în limba română este disponibilă și Evanghelia după Luca în format de broșură. Pe lângă aceasta, Societatea produce și publică anual în limba română calendarul Cuvinte ale Vieții.


   

Romanian Scriptures

The Gospel According to John

TBS Romanian Articles

The Lord Gave the Word

What Today's Christian Needs to Know About the Greek New Testament

Why 1 John 5:7-8 is in the Bible

 

An Introduction to the Trinitarian Bible Society

Below is an introductory video to the Trinitarian Bible Society. To see the subtitles in Romanian, use the small settings button in the right corner of the video. 

Trinitarian Bible Society, William Tyndale House, 29 Deer Park Road, London SW19 3NN, England · Tel.: (020) 8543 7857
Registered Charity Number: 233082 (England) SC038379 (Scotland)