This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others are essential to making our site function properly and improve the user experience. By using this site, you consent to the placement of these cookies. Click Accept to consent and dismiss this message or Deny to leave this website. Read our Privacy Statement for more.
Стислий виклад принципів товариства
Share |

Починаючи з 1831 року, Трінітаріанське Біблійне товариство займається публікацією та розповсюдженням по всьму світі достовірних перекладів Священного Письма на численні мови. Товариство бажає забезпечити всіх віруючих достовірним перекладом Біблії.

Товариство, як про це і говорить його назва, вірує в доктрину про Трійцю: відвічний Бог існує в трьох особах, як Отець, Син та Святий Дух; один Бог має три особи, однакові по суті, рівні силою та славою.

А також, товариство відкрито визнає непорочне зачаття Господа Ісуса Христа, Його безгрішне життя в образі людини, замісницьку смерть на хресті, викупну силу Його дорогоцінної крові, фізичне воскресіння та вознесіння на небо, де Він воссідає до того часу, коли повернеться останнього дня, щоб судити все людство - живих і мертвих. Таким чином, Господь Ісус Христос - єдинородний від Отця, Єдинородний Син Божий – єдиний Спаситель грішників.

Провідний принцип в діяльності та свідоцтві товариства – це визнання того, що вся Біблія – непохибне Боже Слово, натхненне Богом та збережене Ним, єдиний найвищий критерій віри та правило для життя, що може зробити людей мудрими на спасіння через віру в Христа Ісуса.

Товариство визнає, що залежить від Бога для продовження своєї діяльності та просить, щоб Бог благословив Своє Слово і зробив його діючим для спасіння загиблих.

Тексти Біблії, якими користується Трінітаріанське Біблійне товариство

Давньоєврейський текст: За основу для перекладу тексту Старого Заповіту товариство використовує давньоєврейський масоретський текст. Протягом століть євреї дбайливо берегли текст оригіналу в найчистішій формі, і донесли до нас те, що зараз називається масоретським текстом.

Грецький текст: Товариство користується грецьким текстом Нового Заповіту, відомим під назвою «Textus Receptus» - «загальноприйнятий текст». Цей текст являється основою Нового Заповіту авторизованого перекладу на англійську мову (Authorised Version), та інших реформаторських перекладів. Церква в різних частинах світу користувалася цим вірним відображенням тексту на протязі століть.

Товариство вірує, що Біблія – це Богонатхненна Книга Божа, що відкриває Бога та Євангеліє Його благодаті для грішного людства. До неї нічого не можна додавати, віднімати чи змінювати з ціллю приваблювання невіруючих чи з небажання образити сучасну людину.

Насамкінець, товариство бажає створити точні, ідіоматичні, достовірні переклади з мов оригіналу, що прославляють Бога.

Trinitarian Bible Society, William Tyndale House, 29 Deer Park Road, London SW19 3NN, England · Tel.: (020) 8543 7857
Registered Charity Number: 233082 (England) SC038379 (Scotland)